Het minnelijk traject.

In het buitengerechtelijk (incasso)traject, ook wel het minnelijk traject genoemd, proberen wij een geschil onderling op te lossen. Het liefst zonder tussenkomst van de rechter en zonder gebruik van dwangmiddelen. Wij sturen voor een vast bedrag á € 100,00 exclusief 21% BTW het volgende om uw facturen betaald te krijgen:

  • Een (kosteloze) herinneringsbrief
  • Een aanmaning met aankondiging incassokosten
  • Een ingebrekestelling met 14 dagen om kosteloos te betalen  – los voor € 50,00 excl. 21% BTW

  • Een brief met incassokosten, rente en vooraankondiging gerechtelijke procedure

Onbeperkt incasso module.