Het minnelijk traject.

In het buitengerechtelijk (incasso)traject, ook wel het minnelijk traject genoemd, proberen wij een geschil onderling op te lossen. Het liefst zonder tussenkomst van de rechter en zonder gebruik van dwangmiddelen. Wij sturen voor een vast bedrag á € 100,00 exclusief 21% BTW het volgende om uw facturen betaald te krijgen:

  • Een (kosteloze) herinneringsbrief
  • Een aanmaning met aankondiging incassokosten
  • Een ingebrekestelling met 14 dagen om kosteloos te betalen  – los voor € 50,00 excl. 21% BTW

  • Een brief met incassokosten, rente en vooraankondiging gerechtelijke procedure

Onbeperkt incasso module.

Voor onze zakelijke relaties bieden wij een losse module onbeperkt incasso voor een vast bedrag per maand. Deze incasso module kunt u bij Lwzjuristen.nl afsluiten voor (v.a.)
€ 100,00 exclusief 21% BTW per maand! De hoogte van het maandelijks bedrag is afhankelijk van het gemiddelde aantal facturen dat u per maand uitstuurt.

Binnen deze module sturen wij voor een onbeperkt aantal dossiers de:

  • Herinneringsbrieven
  • Aanmaningen
  • Sommaties
  • Ingebrekestellingen


Heeft u te maken met betwiste vorderingen? Dan krijgt u met deze incasso module ook een
korting van 25% op ons geldend uurtarief!